fbpx
Do 20 grudnia 2019 r.   Do 24 stycznia 2020 r.   Aktualne:
Od 25 stycznia 2020 r.
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy, uczestnicy I i II edycji Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz Emeryci
380 zł 400 zł 440 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do certyfikatu PTP lub ścieżki szkoleniowej w PTS
400 zł 440 zł 480 zł
Pozostali uczestnicy
420 zł 460 zł 500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje obiad w sobotę oraz przerwy kawowe.

Uwaga! Ze względu na limit miejsc na konferencji wpłaty potwierdzające rejestrację będą przyjmowane do 14 lutego 2020 r. Rejestracje nie potwierdzone wpłatą zostaną po tym czasie anulowane.

Bankiet – opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

Konto bankowe do wpłat:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 56 1050 1445 1000 0092 6842 4794

Zwroty opłaty za konferencję:
Do 24 stycznia 2020 r.: 80% wpłaconej kwoty
Od 25 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2020 r.: 50% wpłaconej kwoty
od 16 lutego 2020 r.: nie dokonujemy zwrotów opłaty.
Opłata może zostać przeniesiona na inną osobę.