fbpx
Do 20 grudnia 2019 r.   Aktualne:
Do 24 stycznia 2020 r.  
Od 25 stycznia 2020 r.
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy, uczestnicy I i II edycji Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz Emeryci
380 zł 400 zł 420 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do certyfikatu PTP lub ścieżki szkoleniowej w PTS
400 zł 440 zł 460 zł
Pozostali uczestnicy
420 zł 460 zł 500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje obiad w sobotę oraz przerwy kawowe.

Bankiet – opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

Konto bankowe do wpłat:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 56 1050 1445 1000 0092 6842 4794

Zwroty opłaty za konferencję:
Do 24 stycznia 2020 r.: 80% wpłaconej kwoty
Od 25 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2020 r.: 50% wpłaconej kwoty
od 16 lutego 2020 r.: nie dokonujemy zwrotów opłaty.
Opłata może zostać przeniesiona na inną osobę.