fbpx

Wiosenny seksuologiczny panel naukowy

11, 12 maja (sobota, niedziela) 2024 r.

Psychoseksualny dobrostan – interdyscyplinarne podejście do zdrowia seksualnego.

KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ ZGODNIE Z PLANEM. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PANELU ORAZ PRELEGENTOM ZA SPOTKANIE, PEŁNE INSPIRUJĄCYCH MYŚLI.

Zapraszamy Państwa na naszą piątą konferencję seksuologiczno-psychoterapeutyczną, a czwartą w formule wiosennego panelu dyskusyjnego on-line.

Miejsce i czas

Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom. Wymaga linku rejestracyjnego wysłanego e-mailem.       
Czas: 11 i 12 maja 2024, (sobota, niedziela)

I dzień – Konferencja – 09:00 – 17:00;

II dzień – Grupy superwizyjne i dodatkowe warsztaty – 09:00 – 14:00;

Wydarzenie dwudniowe: możliwość zapisu na samą Konferencję lub na dwa dni (brak możliwości zapisu tylko na II dzień).

Konferencja jest organizowana przez superwizorów PTS, co umożliwia jej uczestnikom uzyskanie punktów edukacyjnych w ścieżce szkoleniowej PTS.

Prelegenci
(dzień I sobota)

Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński

Profesor filozofii i pisarz. Stypendysta m.in. Rządu Francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Stołecznego Warszawy. Tłumacz, teoretyk feminizmu, studiów nad męskością oraz gender/queer studies. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością Uniwersytetu Warszawskiego. Za książkę Foucault w Warszawie otrzymał nominację do nagrody literackiej Nike. W 2018 rok ukazała się jego druga książka reporterska, Dziwniejsza historia. Kolejna książka Moje życie jest moje. Opowieści o wolności i pożądaniu została przeniesiona na deski teatru. Za reportaż Hiacynt. PRL wobec homoseksualistów przyniósł mu nominację do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Jest laureatem Natwest LGBT+ Diamonds 2018 w kategorii Ambassador Public Figure of the Year.

Dr hab. med. Mariusz Furgał

Dr hab. med. Mariusz Furgał jest lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą pracującym z dorosłymi pacjentami, rodzinami i parami w podejściu psychodynamicznym i systemowym.  Kieruje Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jest członkiem Zarządu jego Sekcji Naukowej Psychoterapii. Jest jednym z założycieli Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” i Przewodniczącyn Rady tej fundacji. Od 2017 roku pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Psychoterapia”.

W pracy naukowej i klinicznej jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki zaburzeń psychosomatycznych w kontekście funkcjonowania człowieka w relacjach, terapii par, w szczególności z zaburzeniami osobowości i możliwości integracji podejść w psychoterapii. Od wielu lat szkoli psychoterapeutów w obszarze terapii par i rodzin.

Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Łukasz Müldner-Nieckowski jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą i seksuologiem. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, seksuologiem klinicznym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoanalitykiem jungowskim. W latach 2007-2019 był asystentem oraz adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum, gdzie pracował naukowo i dydaktycznie w obszarze psychiatrii, seksuologii i psychoterapii. Praktykujący lekarz seksuolog, psychoterapeuta, superwizor. Wspiera i organizuje pracę zespołów terapeutycznych w ośrodkach grupy Mental Path.

Dr n. med. n. zdr. Małgorzata Starzec-Proserpio

Fizjoterapeutka uroginekologiczna, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez rok studiowała także na Uniwersytecie Karola w czeskiej Pradze. Doświadczenie zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą: w Czechach, Hiszpanii, Norwegii i Kanadzie. Od wielu lat zawodowo związana z Centrum Medycznym „Żelazna” (Szpital i Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii), Centrum Terapii Lew Starowicz oraz Zakładem Położnictwa CMKP w Warszawie. Dzieli swoje życie zawodowe i osobiste dzieli między Polskę i Kanadę, gdzie w Centrum Badawczym Université de Sherbrooke prowadzi badania naukowe z zakresu dysfunkcji dna miednicy, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń seksualnych związanych z bólem.

WEB: https://malgorzatastarzec.pl/
IG: @starzecproserpio_phd

Paneliści
(dzień I sobota)

Mgr Zuzanna Sochacka

Mgr Zuzanna Sochacka – jest absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii, organizowany przez Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Jest w trakcie ścieżki certyfikacyjnej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie seksuologii w Poznaniu. Posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie staży w szpitalach psychiatrycznych, w tym na oddziałach psychoterapeutycznych, pracowała także na Oddziale Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Prowadzi także prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Mgr Jan Świerszcz

Mgr Jan Świerszcz (on/jego): Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta humanistyczno-doświadczeniowy specjalizujący się w pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (GSRD). Zaangażowany w działania edukacyjne, rzecznicze i terapeutyczne związane ze społecznościami LGBTQIA+, osobami w relacjach BDSM/kink i konsensualnie niemonogamicznych.

Mgr Arkadiusz Bilejczyk

Mgr Arkadiusz Bilejczyk – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytetu SWPS).

W latach 2004 – 2018 pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na szkoleniach z psychoterapii. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądu Okręgowego w Warszawie, certyfikowany seksuolog sądowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w 11. kadencji Władz. Współzałożyciel ośrodka szkolącego w psychoterapii Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Współzałożyciel ośrodków terapeutycznych Centrum Psychoterapii KONTAKT w Warszawie oraz Centrum Terapii Synteza w Krakowie.

Główne obszary zainteresowań naukowych i klinicznych, to dynamika emocjonalna i seksualna w długoterminowych relacjach partnerskich, poznawcze mechanizmy regulacji napięcia emocjonalnego i seksualnego. Ponadto od kilkunastu lat zajmuje się terapią osób mających trudności o charakterze hiperseksualnym (seksoholizm / uzależnienie od seksu / kompulsywne zachowania seksualne). Ma także kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze leczenia sprawców przemocy seksualnej oraz zaburzeń preferencji seksualnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzi psychoterapię partnerską i indywidualną, głównie w następujących obszarach:

– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia osobowości,
– problemy w komunikacji partnerskiej,
– dysfunkcje seksualne,
– zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie),
– wsparcie dla osób z nietypowymi potrzebami seksualnymi,
– hiperseksualność (seksoholizm / uzależnienie od zachowań seksualnych),
– nieakceptacja orientacji seksualnej,
– nieśmiałość utrudniająca nawiązywanie relacji,
– wsparcie dla osób rozwodzących/rozstających się

Mgr Dorota Baran

Pani Dorota jest psychologiem, certyfikowanym seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 123), certyfikowanym seksuologiem sądowym, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat nr 431), specjalistą w dziedzinie psychoseksuologii.

Absolwentką psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz 4 – letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT. Jest doktorantką na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Pracowała w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Pracuje w Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia w Krakowie, gdzie pełni funkcję Kierownika Poradni dla Osób Transpłciowych oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie zajmuje się diagnostyką psychologiczną osób transpłciowych.

Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na USWPS.

Jest biegłą sądową w dziedzinie seksuologii przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Opiniuje osoby, co do których jest podejrzenie, iż dopuściły się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, a także osoby, wobec których dyrektor zakładu karnego złożył wniosek o uznanie ich za osoby stwarzające zagrożenie.

Prowadzący superwizje
(dzień II niedziela)

Dr n. społ. Daniel Cysarz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psycholog, seksuolog kliniczny oraz  superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz przez EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Sopocie. Współtwórca i kierownik merytoryczny Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie.Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych, to hiperseksualność oraz rozwój psychoseksualny.

Dr n. społ. Aleksandra Chodecka

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł dr nauk społecznych. Jej rozprawa doktorska dotyczyła rozwoju psychoseksualnego u kobiet. Posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz specjalizację w zakresie psychoseksuolog. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnie szkolenie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zakończone uzyskaniem dyplomu psychoterapeuty psychodynamicznego. Ukończyła dwuletnie szkolenie pracy metodą TFP (Transference Focused Psychoteraphy) i zdała międzynarodowy egzamin certyfikacyjny w ramach ISTFP (International Society of TFP). Brała również udział w szkoleniach z zakresu Terapii Systemowej, Analizy Transakcyjnej i terapii Gestalt, a także diagnozy i pomocy osobom po nadużyciach seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W 2019r. uzyskała certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Od 2003 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne pod stałą superwizją.W 2018r. założyła Psychologiczno-seksuologiczny Ośrodek Rozwoju i Terapii w Poznaniu (PORT), gdzie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów i diagnostów. Pracuje także w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest wykładowcą Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM, od 2003 roku współpracuje z Instytutem Psychologii UAM. Współpracuje z instytucjami publicznymi w zakresie tworzenia opinii sądowych w sprawach związanych z przemocą seksualną (prokuratury, sądy) oraz prowadzenia szkoleń na temat rozpoznawania symptomów doświadczania przemocy seksualnej (ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy, szkoły). Ma doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, grupowej i par. Pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju (zaburzenia afektywne, lękowe), zaburzeniami osobowości, problemami relacyjnymi, kryzysami, trudnościami w obrębie funkcjonowania psychoseksualnego – dysfunkcje seksualne, zaburzenia identyfikacji płciowej, różnicowania płciowego. Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób dorosłych oraz diagnozę i konsultacje psychologiczno – seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży.

Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Łukasz Müldner-Nieckowski jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą i seksuologiem. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, seksuologiem klinicznym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoanalitykiem jungowskim. W latach 2007-2019 był asystentem oraz adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum, gdzie pracował naukowo i dydaktycznie w obszarze psychiatrii, seksuologii i psychoterapii. Praktykujący lekarz seksuolog, psychoterapeuta, superwizor. Wspiera i organizuje pracę zespołów terapeutycznych w ośrodkach grupy Mental Path.

Prowadzący warsztaty
(dzień II niedziela)

Dr n. społ. Marta Dora 

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada stopień naukowy doktora nauk społecznych. Jest seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, specjalistką psychoseksuologiem oraz doradczynią poradnictwa okołotestowego HIV certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jest psychoterapeutką certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, ukończyłam całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, który aktualnie także współkoordynuje. Pracuje w Poradni Psychiatrii Dorosłych oraz Poradni Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Centrum Terapii Synteza oraz w ramach praktyki prywatnej. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”, Fundacją Dziewczyny w Spektrum i Fundacją Trans-Fuzja. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz European Society for Trauma and Dissociation.

Mgr Milena Kansy

Absolwentka psychologii stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Studium
Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również Kurs Psychoterapii Zaburzeń
Seksualnych oraz szkolenie systemowe w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Obecnie w
trakcie Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii PTPP.
Doświadczenie zdobywała pracując w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin KIP w Tarnowie
prowadząc terapię rodzin, nastolatków i młodych dorosłych. Obecnie pracuje w Zakładzie Terapii
Rodzin i Psychosomatyki UJ CM prowadząc terapię par oraz w prywatnym gabinecie prowadząc
psychoterapię osób dorosłych i nastolatków. Zajmuje się również działalnością naukowo-
dydaktyczną.

Program

Miejsce i czas

Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom. Wymaga linku rejestracyjnego wysłanego e-mailem.       
Czas: 11 i 12 maja 2024, (sobota, niedziela)
I dzień – Konferencja: 09:00 – 17:00;
II dzień – Grupy superwizyjne i dodatkowe warsztaty: 09:00 – 14:00;

Rejestracja

Zakup nagrań z Konferencji wymaga wniesienia opłaty w wysokości 299 zł. 

Grafika wydarzenia: Freepik