fbpx
SOBOTA, 18.03.2023
8.30-8.45Czas na połączenie się uczestników
9.00-9.15Otwarcie konferencji (Łukasz Müldner-Nieckowski)
SESJA 1
9.15-10.45Kobiety jako sprawczynie przemocy seksualnej.
dr n. med. Aleksandra Krasowska
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
10.45-11.00Przerwa
SESJA 2
11.00-12.30Tajemnica zawodowa i obowiązek zgłaszania przestępstw w praktyce specjalisty zdrowia psychicznego i seksualnego.
dr n. hum. Filip Szumski
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
12.30-13.00Przerwa
SESJA 3
13.00-14.30Polskie prawo a prawa kobiet do wolności seksualnej i reprodukcyjnej – dylematy lekarza, psychologa, psychoterapeuty.
dr n. med. Aleksandra Krasowska
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
14.30-14.45Przerwa
SESJA 4
14.45-16.15Możliwości i ograniczenia pracy psychoterapeutycznej z osobami skazanymi za przestępstwa seksualne.
mgr Rafał Rutkowski
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
16.15-16.30Przerwa
16.30-17.00Dyskusja podsumowująca.
Zakończenie konferencji.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx