fbpx
PIĄTEK, 19.03.2021
18.00-20.00Możliwość wstępnego przetestowania połączenia internetowego przez uczestników
SOBOTA, 20.03.2021
8.30-8.45Czas na testowanie połączenia uczestników
9.00-9.15Otwarcie konferencji
9.15-11.15SESJA 1 – Różnorodność płciowa i seksualna we współczesnej seksuologii
mgr Marta Dora
dr n. med. Aleksandra Krasowska
30 minutPanel dyskusyjny ekspertów
30 minutDyskusja plenarna z udziałem prelegentów i ekspertów
11.15-11.35Przerwa
11.35-13.35SESJA 2 – Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa psychoterapeutyczna
Prowadzący: mgr Arkadiusz Bilejczyk, dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Prelegenci:
mgr Milena Kansy
mgr Magdalena Hasiuk
mgr Tomasz Siwicki
mgr Krzysztof Maracewicz
mgr Kamila Jakubiak-Leńczuk
30 minutPanel dyskusyjny ekspertów
30 minutDyskusja plenarna z udziałem prelegentów i ekspertów
13.35-14.15Przerwa
14.15-16.15SESJA 3 – Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa medyczna
dr n. med. Andrzej Depko
30 minutPanel dyskusyjny ekspertów
30 minutDyskusja plenarna z udziałem prelegentów i ekspertów
16.15-16.30Przerwa
16.30-17.00Dyskusja podsumowująca.
Zakończenie konferencji.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tematyka sesji

Sesja 1. Różnorodność płciowa i seksualna we współczesnej seksuologii

Sesja będzie dotyczyła stresu intramniejszościowego, problematyki dysforii płciowej u osób będących w spektrum autyzmu, a także specyfiki opieki psychiatrycznej nad pacjentami, którzy przeżywają zaburzenia psychiczne i jednocześnie przeżywają dysforię płciową. Ponadto poruszony zostanie temat zaburzeń lękowych i zaburzeń adaptacyjnych u pacjentów nieheteroseksualnych.

Prowadzące sesję:

Marta Dora
mgr Marta Dora
Psycholog, psychoterapeutka

dr n. med. Aleksandra Krasowska
Specjalistka psychiatrii i seksuologii


Sesja 2. Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa psychoterapeutyczna

Psychoterapia zaburzeń seksualnych rozwija się na świecie wielowątkowo – w różnych podejściach terapeutycznych, formach terapii i metodach pracy z określonymi zaburzeniami. W analizie aktualnego piśmiennictwa skoncentrujemy się na doniesieniach na temat nowych idei i metod leczenia, a także badaniach dotyczących efektów ich stosowania. Szczególnie przyjrzymy się terapii dysfunkcji seksualnych, hiperseksualności i parafilii.

Prowadzący sesję:

Arkadiusz Bilejczyk
mgr Arkadiusz Bilejczyk
Psycholog, psychoterapeuta CBT, superwizor PTTPB i PTS

Łukasz Muldner-Nieckowski
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta, superwizor PTP i PTS

Autorzy i prelegenci:

mgr Milena Kansy
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Magdalena Hasiuk
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Tomasz Siwicki
Psycholog, psychoterapeuta CBT

mgr Krzysztof Maracewicz
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

mgr Kamila Jakubiak-Leńczuk
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia


Sesja 3. Aktualne trendy w leczeniu zaburzeń seksualnych – perspektywa medyczna

Przyjrzymy się terapii zaburzeń seksualnych z perspektywy medycznej, w świetle aktualnych doniesień naukowych. Dokonamy oceny i wyboru ważnych publikacji z ostatnich lat.

Prowadzący sesję:

Andrzej Depko
dr n. med. Andrzej Depko
Specjalista neurologii i seksuologii, superwizor PTS