fbpx
SOBOTA, 11.05.2024
8.30-8.45Czas na połączenie się uczestników
9.00-9.15Otwarcie konferencji (Łukasz Müldner-Nieckowski)
SESJA 1
9.15-10.45Opowieści queerowej starości. Narratologia queerowego wyznania jako źródło dobrostanu psychoseksualnego.
Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
10.45-11.00Przerwa
SESJA 2
11.00-12.30Czy związki bolą, czy koją ból? Spojrzenie z perspektywy teorii przywiązania i teorii relacji z obiektem.
Dr hab. med. Mariusz Furgał
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
12.30-13.00Przerwa
SESJA 3
13.00-14.30Jak dbać o zdrowie seksualne? Pozytywny wpływ na ciało i seks – w pytaniach i odpowiedziach.
Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
14.30-14.45Przerwa
SESJA 4
14.45-16.15Co z tym „zaciskaniem kegla”? – fakty i mity o ćwiczeniach dna miednicy w kontekście funkcjonowania seksualnego.
Dr n. med. n. zdr. Małgorzata Starzec-Proserpio
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
16.15-16.30Przerwa
16.30-17.00Dyskusja podsumowująca.
Zakończenie konferencji.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIEDZIELA, 12.05.2024
SUPERWIZJE
9.00 – 13:00Superwizja – Dr n. społ. Daniel Cysarz
09:00-13:00Superwizja – Dr n. społ. Aleksandra Chodecka
10:00-14.00Superwizja – Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
WARSZTATY
09:00-13:00Mój psychoseksualny genogram – włączanie autobiografii seksualnej w warsztat pracy psychoterapeutycznej i diagnostycznej.
Dr n. społ. Marta Dora
09:00-13:00Kreatywna relacja – czyli jak w nieoczywisty sposób para radzi sobie z pokonywaniem kryzysów.
Mgr Milena Kansy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMgr Milena Kansyxx

Dzień I (11 maja sobota)

Wykład I:

Opowieści queerowej starości. Narratologia queerowego wyznania jako źródło dobrostanu psychoseksualnego.

Prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński
Profesor filozofii i pisarz

Opowieść ma funkcję terapeutyczną. Zabierać głos i mówić – sobą, o sobie – to fundować tożsamość i samoświadomość. Mówić „ja” to także przyjemność, wręcz euforia – zwłaszcza jeśli to „ja” było systemowo – a także autodestrukcyjnie – uciszane. Wyrażenia: „wstyd zamyka mi usta”, „odebrało mi mowę”, „słowa straciły swój sens”, „na to nie ma słów” – wskazują na niezwykły, intymny związek między „ja” i mową, który uświadamiamy sobie, gdy zostaje nam ona odebrana, zakazana, gdy jej nie mamy. „Epistemologia szafy” to opowieść z wnętrza traumy, a także – fundamentalny akt stwarzania własnej opowieści
poprzez wykluczenie i poza nim. Co to znaczy mówić/pisać/opowiadać queerowo? Czym jest queer topoi? Czy mieści się gdzieś między półsłówkami, a kampowym przesytem? Jaką retoryką kieruje się opowieść
starych ciot (w pamiętniku, w wywiadzie). Wykład jest wstępną próbą rozpoznania tematu queerowej retoryki w oparciu o elementarne wyznaczniki narratologiczne i storytellingowe. Teoria zilustrowana będzie przykładami dwóch aktualnych, dużych narracji gejowskich – pamiętnika i wywiadu (mężczyzn w wieku 80+).

Wykład II:

Czy związki bolą, czy koją ból? Spojrzenie z perspektywy teorii przywiązania i teorii relacji z obiektem.

Dr hab. med. Mariusz Furgał
Psychiatra, psychoterapeuta, superwizor

Człowiek jest istotą społeczną, rozwijającą się w relacji z drugim człowiekiem i dążącą do tworzenia długoterminowych relacji partnerskich. W parach uwspólnia swój wewnętrzny świat ze światem partnera i zakończywszy etap własnego rozwoju w relacji z matką, zaczyna się rozwijać w oparciu o relację partnerską. Taka relacja może skutkować osobistym wzrostem, ale może też powodować ból, cierpienie i destrukcję. W tym wystąpieniu podejmę próbę pokazania, co zarządza wyborem partnera, jak dochodzi do uwspólnienia wewnętrznych światów i kiedy relacja partnerska służy rozwojowi dobrostanu a kiedy prowadzi do zahamowania wzrostu albo wręcz do upadku. Postaram się również pokazać jak terapia pary może odblokować potencjał zakłócony przez niekorzystny obrót losów związku.

Wykład III:

Jak dbać o zdrowie seksualne? Pozytywny wpływ na ciało i seks – w pytaniach i odpowiedziach.

Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, superwizor

W rozmowach z pacjentami na temat jakości życia seksualnego, poza indywidualnymi mechanizmami ograniczającymi czerpanie przyjemności z seksu i intymności, bardzo często pojawiają się pytania „o seks”. Co jest normą? Jak nie mieć określonych objawów? Jak przekonać do czegoś partnera? Jednocześnie zauważyłem, że wiele istotnych pytań, które realnie mogłyby wpłynąć na poziom spełnienia i przyjemności z życia seksualnego, rzadko pada. Czy to w kontekście terapii czy nawet szkoleń dla profesjonalistów. W trakcie naszego spotkania na konferencji chciałbym zadać pytania zakres naszego wpływu na dobrostan życia seksualnego i wspólnie z Państwem poszukać na nie odpowiedzi. 

Wykład IV:

Co z tym „zaciskaniem kegla”? – fakty i mity o ćwiczeniach dna miednicy w kontekście funkcjonowania seksualnego.

Dr n. med. n. zdr. Małgorzata Starzec-Proserpio
Fizjoterapeutka uroginekologiczna

Nie ulega dziś wątpliwościom, że aktywność fizyczna i ćwiczenia niosą za sobą niezliczone, wielowymiarowe korzyści. Ale jak to wygląda w kontekście ćwiczeń dna miednicy i zdrowia seksualnego? Czy mityczne „zaciskanie kegla” wpływa korzystnie na funkcje seksualne? Czy ćwiczenia mięśni dna miednicy działają tylko w wymiarze czysto fizjologicznym (np. poprawa parametrów siłowo wytrzymałościowych mięśni dna miednicy) czy mogą nieść za sobą zmiany również w innych obszarach? Czy u osób zdrowych, bez dysfunkcji dna miednicy, ćwiczenia te przynoszą jakieś wymierne korzyści? Czy u osób z dyspareunią i zwiększonym napięciem mięśni dna miednicy są pomocne czy szkodliwe? I w końcu, co z tymi „kulkami gejszy” – hit czy kit? Wokół tych pytań krąży wiele mitów i przekonań. Podczas wykładu spróbujemy się do nich odnieść, biorąc pod uwagę najświeższe doniesienia ze świata nauki.

Dzień II (12 maja niedziela)

Superwizje

09:00 – 13:00 Superwizja (limit miejsc: 10 osób)
Dr n. społ. Daniel Cysarz

09:00 – 13:00 Superwizja (limit miejsc: 10 osób)
Dr n. społ. Aleksandra Chodecka

10:00 – 14:00 Superwizja (limit miejsc: 10 osób)
Dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Warsztaty

09:00 – 13:00 Warsztat
Mój psychoseksualny genogram – włączanie autobiografii seksualnej w warsztat pracy psychoterapeutycznej i diagnostycznej 

Dr n. społ. Marta Dora

Do udziału zapraszam wszystkie osoby pracujące pomocowo lub chcące taką pracę rozpocząć, a którym brakuje narzędzi do opracowania własnej historii doświadczeń, przekonań i obaw dotyczących seksualności. W trakcie spotkania spróbujemy – z pomocą dwóch kwestionariuszy wspomagających wywiad – nauczyć się tworzenia własnej mapy psychoseksualnej i umiejętnego nawigowania po niej przy jednoczesnym nabywaniu kompetencji w tym zakresie w pracy gabinetowej. 

Uwaga: Forma pracy będzie dostosowana do ram czasowych i ograniczeń wynikających z kontaktu zdalnego, wobec czego osoby uczestniczące nie będą proszone o dzielenie się na forum swoimi doświadczeniami. 

09:00 – 13:00 Warsztat
Kreatywna relacja – czyli jak w nieoczywisty sposób para radzi sobie z pokonywaniem kryzysów
Mgr Milena Kansy

Jako psychoterapeuci pracujący z parami mamy zazwyczaj dużą czujność na te elementy funkcjonowania pary, które utrudniają im wzajemne zrozumienie i odbierają poczucie bezpieczeństwa. We wzajemnej komunikacji tych dwojga odnajdujemy utrudniające im widzenie siebie projekcje, na nowo odtwarzane wczesne trudne relacyjne doświadczenia i związaną z nimi niepewność przywiązaniową, a także dręczące ich wzajemnie powtarzające się wzorce komunikowania się ze sobą. Czasami to skupienie na deficytach utrudnia nam widzenie tego co poza bólem łączy tą parę, co sprawia, że rany bywają leczone a ta dwójka ludzi wychodzi z kolejnych kryzysów w sposób dla nas nieoczywisty.
Podczas warsztatu będziemy więc bardziej detektywami potencjału w parach, szukając tych aspektów relacji, które pozwalają ją budować i znajdywać rozwojowe i twórcze wyjścia w trudnych momentach życia pary. Będziemy też zastanawiać się, jakie sposoby pozwalają parom tworzyć swoją intymność i zaufanie, „gdy wokół szaleje burza” i czy terapeuta może w jakiś sposób temu towarzyszyć.
Warsztat skierowany jest do psychoterapeutów i seksuologów – osób pracujących z parami w kontekście terapeutycznym czy seksuologicznym ale też do osób zaciekawionych podjęciem pracy z parami.