fbpx

Wiosenny seksuologiczny panel naukowy

Sobota, 18 marca 2023 r.

Przemoc seksualna – sprawcy i sprawczynie

Obowiązki prawne psychoterapeuty. Prawo a wolność kobiet. Możliwości i ograniczenia terapii.

KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ ZGODNIE Z PLANEM. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PANELU ORAZ PRELEGENTOM ZA SPOTKANIE, PEŁNE INSPIRUJĄCYCH MYŚLI.

Zapraszamy Państwa na naszą czwartą konferencję seksuologiczno-psychoterapeutyczną, a trzecią w formule wiosennego panelu dyskusyjnego on-line.

Tym razem przyjrzymy się trudnej, ale obecnej w gabinetach psychoterapeutów i na salach sądowych problematyce – sprawców, ofiar, świadków przemocy i pracujących z nimi psychoterapeutów. Podejmiemy także refleksję nad jednocześnie chroniącą, ale niekiedy także prowokującą różnego rodzaju przemoc wykładnią prawa. Możemy porozmawiać kontrowersyjnie i polemicznie, ale jak zawsze, z szacunkiem zarówno do siebie, do pacjentów – tak ofiar, jak i sprawców, a także dla rzetelnej wiedzy naukowej i klinicznej, na której opieramy swoje przemyślenia.

Do udziału w wykładach i dyskusjach zapraszamy psychoterapeutów, seksuologów, psychiatrów, prawników, a także studentów ostatnich lat psychologii i medycyny oraz prawa, kryminalistyki i kryminologii.

Marcowa konferencja będzie miała formułę panelu dyskusyjnego z udziałem psychoterapeutów, seksuologów i prawników, obejmującego cztery wiodące tematy:

  • Sesja 1. Kobiety jako sprawczynie przemocy seksualnej.
  • Sesja 2. Tajemnica zawodowa i obowiązek zgłaszania przestępstw w praktyce specjalisty zdrowia psychicznego i seksualnego.
  • Sesja 3. Polskie prawo a prawa kobiet do wolności seksualnej i reprodukcyjnej – dylematy lekarza, psychologa, psychoterapeuty.
  • Sesja 4. Możliwości i ograniczenia pracy psychoterapeutycznej z osobami skazanymi za przestępstwa seksualne.

Każdy z bloków tematycznych będzie się składał z około 45-minutowych prelekcji, oraz 45-minutowych dyskusji w gronie zaproszonych ekspertów i między wszystkimi uczestnikami konferencji.

Konferencja jest organizowana przez superwizorów PTS, co umożliwia jej uczestnikom uzyskanie punktów edukacyjnych w ścieżce szkoleniowej PTS.

Prelegenci

Sesje panelu naukowego poprowadzą:

Sesja 1. dr n. med. Aleksandra Krasowska

Sesja 2. dr Filip Szumski

Sesja 3. dr n. med. Aleksandra Krasowska

Sesja 4. mgr Rafał Rutkowski

Miejsce i czas

Miejsce: Przestrzeń wirtualna, platforma Zoom. Wymaga linku rejestracyjnego wysłanego e-mailem.       
Czas: 18 marca 2023, Sobota 9.00-17.00

Rejestracja

Rejestracja została zamknięta. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adres: szkolenia@centrumsynteza.pl

Konferencja jest skierowana głównie do osób zajmujących się psychoterapią, leczeniem seksuologicznym lub innego rodzaju pracą z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego.

W tym roku wydarzenie skierowane jest również do osób zajmujących się kwestiami prawnymi, kryminologicznymi oraz kryminalistycznymi, obecnymi w poruszanych na konferencji tematach seksuologicznych.

Organizator

Centrum Terapii Synteza, Kraków

Współorganizatorzy

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Kontakt, Warszawa

Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki, Sopot

Mental Path, Świadomi Siebie, Warszawa

Centrum Terapii Kontinuum, Katowice

Mental Path Group

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

Pracownia Rozwoju Psychoterapii (Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie)

Instytut Poznawczy (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej)