fbpx
NIEDZIELA, 20.03.2022
8.30-8.45Czas na połączenie się uczestników
9.00-9.15Otwarcie konferencji
SESJA 1
9.15-11.15Czy farmakoterapia zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych może być bezpieczna dla seksualności?
dr n. med. Aleksandra Krasowska
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
Co bardziej wpływa na funkcje seksualne – choroba, czy jej leczenie? Leki, na które warto zwracać uwagę.
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
11.15-11.35Przerwa
SESJA 2
11.35-13.35COVID-Porno-19.
Cyberseks i pornografia – sposoby na przetrwanie, czy raczej zwiastuny patologicznej hiperseksualności. Implikacje dla pracy klinicznej.
mgr Łukasz Dudek
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
13.35-14.15Przerwa
SESJA 3
14.15-16.15Osoba niebinarna w gabinecie psychoterapeuty
mgr Marta Dora
Dyskusja ekspertów oraz dyskusja plenarna
16.15-16.30Przerwa
16.30-17.00Dyskusja podsumowująca.
Zakończenie konferencji.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tematyka sesji

Sesja 1. Wpływ farmakoterapii na seksualność. Farmakoterapia bezpieczna dla funkcji seksualnych.

Sesja będzie dotyczyła relacji między farmakoterapią stosowaną w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych i somatycznych a funkcjami seksualnymi i jakością życia seksualnego.

Prowadzący sesję:

dr n. med. Aleksandra Krasowska
Specjalistka psychiatrii i seksuologii

Łukasz Muldner-Nieckowski
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta, superwizor PTP i PTS


Sesja 2. Relacja między doświadczeniem pandemii COVID-19 a funkcjonowaniem seksualnym

Pandemia COVID-19 oddziałuje na życie indywidualne i społeczne na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest życie seksualne. W czasie sesji będziemy rozmawiać o wpływie doświadczeń pandemicznych na funkcjonowanie seksualne pacjentów, z uwzględnieniem problematyki hiperseksualności.

Prowadzący sesję:

mgr Łukasz Dudek
Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog


Sesja 3. Niebinarność w praktyce psychoterapeutycznej

Osoby, które nie określają swojej płci jednoznacznie, budzą u wielu terapeutów poczucie niejasności i często wrażenie własnej niekompetencji, co może utrudniać prowadzenie procesu psychoterapii. Rozmowa na temat specyfiki niebinarności ma na celu wesprzeć terapeutów w pracy z osobami określającymi w ten sposób swoją tożsamość płciową.

Prowadząca sesję:

Marta Dora
mgr Marta Dora
Psycholog, psychoterapeutka