fbpx
do 20 stycznia 2021 r.   do 5 marca 2021 r.   Aktualne:
od 6 do 15 marca 2021 r.
 
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy, Emeryci,
uczestnicy Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie,
aktywni uczestnicy szkoleń Instytutu Poznawczego
225 zł 275 zł 425 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do certyfikatu PTP, PTTPB lub ścieżki szkoleniowej w PTS oraz studenci psychologii lub medycyny
250 zł 325 zł 425 zł
Pozostali uczestnicy
325 zł 375 zł 425 zł

Opłata konferencyjna obejmuje indywidualny dostęp do zdalnego udziału w konferencji oraz certyfikat uczestnictwa w formacie elektronicznym oraz (na życzenie) wysłany pocztą.

Konto bankowe do wpłat:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 56 1050 1445 1000 0092 6842 4794

Regulamin zwrotów:

Wysokość zwrotu opłaty jest zależna od terminu zgłoszenia rezygnacji:
Do 28 lutego 2021 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty
Od 1 marca do 15 marca 2021 r.: 50% wpłaconej kwoty
Od 16 marca: nie dokonujemy zwrotów opłaty