fbpx
wpłata do 25 lutego 2022wpłata od 26 lutego 2022
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy220 zł260 zł
Uczestnicy i absolwenci Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie220 zł260 zł
Studenci psychologii lub medycyny (od 3. roku)220 zł260 zł
Aktywni uczestnicy szkoleń Instytutu Poznawczego270 zł330 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do
certyfikatu PTP, PTTPB
270 zł330 zł
Uczestnicy ścieżki szkoleniowej w PTS (z formalnie otwartym procesem certyfikacyjnym)270 zł330 zł
Pozostali uczestnicy330 zł350 zł

Opłata konferencyjna obejmuje indywidualny dostęp do zdalnego udziału w konferencji oraz certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

Konto bankowe do wpłat:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 27 1050 1445 1000 0092 8200 7450

Regulamin zwrotów:

Wysokość zwrotu opłaty jest zależna od terminu zgłoszenia rezygnacji:
Do 10 marca 2022 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty
Od 11 marca 2022 r. nie dokonujemy zwrotów opłaty, możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę