fbpx
Do 20 grudnia 2019 r.   Do 24 stycznia 2020 r.   Aktualne:
Od 25 stycznia 2020 r.
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy, uczestnicy I i II edycji Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz Emeryci
380 zł 400 zł 440 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do certyfikatu PTP lub ścieżki szkoleniowej w PTS
400 zł 440 zł 480 zł
Pozostali uczestnicy
420 zł 460 zł 500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje indywidualny dostęp do zdalnego udziału w konferencji oraz materiały konferencyjne (on-line), a także certyfikat uczestnictwa on-line oraz wysłany drogą pocztową.

Konto bankowe do wpłat:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 56 1050 1445 1000 0092 6842 4794

Zwroty opłaty konferencyjnej związane ze zmianą formy konferencji:

Wnioski dotyczące ewentualnej rezygnacji z udziału w konferencji prosimy przesyłać pod adres: konferencjacentrum2020@gmail.com wraz z numerem konta, na który ma zostać dokonany zwrot środków.

Wysokość zwrotu opłaty jest zależna od terminu zgłoszenia rezygnacji:
Do 10 września 2020 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty
Od 11 września do 24 września 2020 r.: 50% wpłaconej kwoty
Od 25 września: nie dokonujemy zwrotów opłaty