fbpx
Do 20 grudnia 2019 r.   Do 24 stycznia 2020 r.   Aktualne:
Od 25 stycznia 2020 r.
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy, uczestnicy I i II edycji Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz Emeryci
380 zł 400 zł 440 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do certyfikatu PTP lub ścieżki szkoleniowej w PTS
400 zł 440 zł 480 zł
Pozostali uczestnicy
420 zł 460 zł 500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje obiad w sobotę oraz przerwy kawowe.

Bankiet – opłata dodatkowa w wysokości 150 zł.

Konto bankowe do wpłat:
Centrum Terapii Synteza s.c.
Nr rach. 56 1050 1445 1000 0092 6842 4794

Zwroty opłaty konferencyjnej związane ze zmianą terminu konferencji:

Osoby, które dokonały opłaty przed 15 maja 2020 r.
Do 30 czerwca 2020 r.: 100% wpłaconej kwoty
Od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.: 80% wpłaconej kwoty
Od 1 sierpnia do 6 września 2020 r.: 50% wpłaconej kwoty
Od 7 września: nie dokonujemy zwrotów opłaty

Wnioski dotyczące rezygnacji z udziału w konferencji prosimy przesyłać pod adres: konferencjacentrum2020@gmail.com wraz z numerem konta, na który ma zostać dokonany zwrot środków.

Osoby, które dokonały opłaty po 15 maja 2020 r.
Do 31 lipca 2020 r.: 100% wpłaconej kwoty
Od 1 sierpnia do 6 września 2020 r.: 80% wpłaconej kwoty
Od 7 września: nie dokonujemy zwrotów opłaty

W wypadku zaistnienia okoliczności zmuszających organizatora do ponownej zmiany terminu, w tym utrzymania lub zaostrzenia zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ryzykiem epidemiologicznym, podobnie jak w obecnej sytuacji, osoby, które opłaciły konferencję, będą mogły otrzymać zwrot całości środków.

Organizator nie odpowiada za koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w konferencji, takie jak rezerwacje noclegów lub przejazdów. Prosimy więc o rozważne dokonywanie rezerwacji związanych z udziałem w konferencji. Jest przy tym mało prawdopodobne, że pojawią się okoliczności, które nie umożliwią ewentualnej zmiany terminu z większym wyprzedzeniem.