fbpx
wpłata do 18 lutego 2023wpłata od 18 lutego 2023
Współorganizatorzy konferencji i ich pracownicy
podaj kod rabatowy: 88892
300 zł350 zł
Uczestnicy i absolwenci Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Krakowie
podaj kod rabatowy: 88893
300 zł350 zł
Studenci (ostatnich lat) psychologii, medycyny, prawa, kryminalistyki, kryminologii
podaj kod rabatowy: 88822
250 zł300 zł
Aktywni uczestnicy szkoleń Instytutu Poznawczego
podaj kod rabatowy: 88844
250 zł300 zł
Uczestnicy całościowego kursu psychoterapii do
certyfikatu PTP, PTTPB

podaj kod rabatowy: 88894
300 zł350 zł
Uczestnicy ścieżki szkoleniowej w PTS (z formalnie otwartym procesem certyfikacyjnym)
podaj kod rabatowy: 88899
300 zł350 zł
Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
podaj kod rabatowy: 88890
300 zł350 zł
Emerytowani psychoterapeuci
podaj kod rabatowy: 88999
250 zł300 zł
Pozostali uczestnicy350 zł400 zł

Opłata konferencyjna obejmuje indywidualny dostęp do zdalnego udziału w konferencji oraz certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

Opłaty należy dokonać przez system PayU na stronie Synteza Lab.
Po dokonaniu opłaty należy wypełnić ankietę rejestracyjną, która zostanie udostępniona.

Regulamin zwrotów:

Wysokość zwrotu opłaty jest zależna od terminu zgłoszenia rezygnacji:
Do 5 marca 2023 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty
Od 6 marca 2023 r. nie dokonujemy zwrotów opłaty, możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę